Leren overdragen

Is kennis overdragen hetzelfde als wat deze veerman doet: overzetten? Er is inmiddels veel bekend over hoe onze hersenen informatie overdragen en hoe dat een rol speelt in taal-leren. Ook zijn er steeds meer ict-toepassingen daarbij mogelijk. In mijn trainingen gaat het daarover: hoe draag je kennis over, hoe leer je vaardigheden aan en hoe kan je ict toepassingen handig inzetten bij taalonderwijs, ook bij tweetalig onderwijs, zeg maar digi-ta(a)liseren…..

Digi-ta(a)liseren? Ik hoor docenten ook zeggen: nee, niks digi-ta(a)liseren, laat leerlingen meer lezen, hun leesvaardigheid wordt minder en minder, ze lezen alleen nog maar korte stukjes tekst op hun mobiele telefoon. Er bestaan digitale “oplosmiddelen” om dit probleem aan te pakken.

Leren overdragen. Waar leg u de klemtoon? Op leren of op overdragen? Meer weten over het léren overdragen?