Doeltaal = voertaal

De doeltaal spreken in de les. Hoe houden we dat vol?

Veelgehoorde redenen waarom het spreken in de doeltaal moeilijk is vol te houden, zijn: de leerlingen zijn het niet gewend en vinden het moeilijk; en: hoe leg ik grammatica uit in de doeltaal?

Het doeltaalgebruik heeft echter een enorm effect op het leerrendement, dat is inmiddels bewezen.


Tijdens deze training (van drie dagdelen) komen de volgende zaken aan de orde:

  • instrumenten om het doeltaalgebruik te organiseren
  • de eisen die het doeltaalgebruik stelt aan de docent en aan de leerlingen
  • de afspraken binnen de sectie, de mvt-groep, de school
  • doeltaal, voertaal en het juiste niveau van het Europees Referentiekader
  • de mogelijkheden van gemarkeerd doeltaalgebruik.
  • hoe ontwerp ik een doorlopende leerlijn DoVo (doeltaal = voertaal)?

Ook zien we wat “Videotelling” is, ontwikkeld door Jamie Keddie: een verhaal vertellen met behulp van YouTube filmpjes.

Na afloop kunt u een doorlopende leerlijn ontwikkelen voor het gebruik van doeltaal is voertaal. Ook kent u manieren om het doeltaal=voertaalgebruik vol te houden en de eisen die doeltaal=voertaal-gebruik stelt aan docenten en leerlingen.